Opracowanie dokumentacji wykonawczej dotyczące realizacji inwestycji

Logotypy

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą”; nr referencyjny „CIEPŁOWNIA/POIS/1/2017”

STATUS: ZAKOŃCZONO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2A do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Załacznik nr 4A do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 8 do Umowy o sporządzenie dokumentacji wykonawczej