Efektywny system ciepłowniczy

Sprawozdanie (czytaj)
z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
(sieć A)

Sprawozdanie (czytaj)
z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
(sieć B)