Oświadczenie Zarządu Geotermia Toruń Sp. z o.o.

Ostatnio w przekazach medialnych pojawiło się wiele dezinformacji na temat cen ciepła dla mieszkańców Torunia na skutek uruchomienia Ciepłowni Geotermalnej.  W związku z tym  Zarząd Geotermia Toruń Sp. z o.o. wydał następujące oświadczenie:

Faktem jest, że z dniem 30 września 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla ciepła z Geotermii Toruń. Decyzja ta została wydana po kilkumiesięcznej analizie wniosku taryfowego.

Faktem również jest, że PGE Toruń wprowadziła w tym roku dwukrotnie podwyżkę swojej taryfy (od 1 czerwca i od 1 października). Podwyżki te nastąpiły zanim jeszcze Geotermia Toruń rozpoczęła dostawy ciepła do PGE Toruń i na które dostawy ciepła z Geotermii Toruń nie miały wpływu.

Taryfa Geotermii Toruń obowiązuje dopiero od 15 października br.  Wskutek tego PGE Toruń wprowadziła ceny Geotermii Toruń do rozliczeń z odbiorcami – informując odbiorców o podwyżce cen średnio o 3,2 % dla odbiorców objętych rekompensatą lub 6,7 % dla pozostałych odbiorców. Przy czym  podkreślić należy, że zmianie uległy  wyłącznie  ceny ciepła i stawki opłaty za moc zamówioną, w efekcie uwzględnienia Geotermii Toruń w mixie trzech źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą.

Zarząd Geotermii Toruń odnosząc  się do przekazów medialnych, informuje że:

  • Nie jest prawdą, iż „ciepło pochodzące z geotermii jest 500% droższe niż z PGE Toruń”.
  • Nie jest prawdą, że którykolwiek odbiorca ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego w Toruniu „ze względu na otwarcie Geotermii Toruń będzie musiał zapłacić 500% dotychczasowej opłaty za ciepło”.
  • Nie jest prawdą, iż wytwarzanie i sprzedaż ciepła w Geotermii Toruń stanowi „dochodowy biznes”. Rynek ciepła w Polsce jest całkowicie regulowany, a nad wysokością cen ciepła nadzór sprawuje Urząd Regulacji Energetyki.  Geotermia Toruń jak każdy inny wytwórca ciepła złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy w oparciu o metodę kosztową, uzasadniła i w pełni udokumentowała jej kalkulację.

Przypominamy, że nabywcą ciepła z Geotermii Toruń  jest PGE Toruń. Stosowany przez nią mechanizm obliczania stawek opłat za ciepło dla odbiorców stanowi tzw. mix taryfowy, tj. połączenie cen wytwarzania i przesyłu ze wszystkich trzech źródeł ciepła, w tym Geotermii Toruń. Zatem stawki zawarte w  taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE  dla Geotermii Toruń nie  są  stosowane bezpośrednio (tzn. 1:1) wobec odbiorców kupujących ciepło od PGE Toruń.

 

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          Geotermia Toruń Sp. z o.o.